2m Regler

§1. Modellen Modellens maksimale spændvidde må ikke overskride 2 meter projiceret. Modellen må kun være udstyret med 2 servoer, som kan anvendes frit efter pilotens ønske. Der må ikke modtages signaler fra modellen. Modellen skal overholde FAI's regler. §2. Start Starten skal foregår på det/de af stævneledelsen anviste starttove, som skal bestå af maksimum 30 meter gummi, 120 meter line + skærm og 30 cm. forfang. Det maksimale træk i starttovet må ikke overstige 6 kg. Startforsøg: Piloten har 2 minutter til start, fra det øjeblik modellen er klar til at blive kastet. Omstart gives kun hvis starttovet har været defekt, eller at stævneledelsen skønner, at man er generet i sit startforsøg, f.eks. linekryds, forbipasserende model etc. §3. Flyvning Der flyves 5 starter pr. runde eller mindre, hvis stævneledelsen skønner, at vejret eller stævnets afvikling betinger dette. De 5 starter pr. runde flyves i følgende rækkefølge: 3- 4- 5- 6- 7 minutter. Der gives 1 point pr. sekund. Når man er nået til den enkelte flyvnings maksimum, trækkes 1 point fra pr. sekund. Flyver man mere end 30 sekunder over maksimum, mister man retten til landingspoint. Flyver man mere end 60 sekunder over maksimum, mister man retten til point i hele den flyvning. §4. Landing Landing foregår på en 25 meter lang strip, og der gives point efter følgende skema (hvor afvigelse er i centimeter): Afvigelse Point Afvigelse Point 0 - 50 150 251 - 300 75 51 - 100 135 301 - 350 60 101 - 150 120 351 - 400 75 151 - 200 105 401 - 450 30 201 - 250 90 451 - 500 15 Der måles fra flyets næse til midten af landingsstrippen. Der kan lande flere modeller på samme strip samtidig. Landingen kendes ugyldig og tillægges værdien 0 hvis: * Modellen lander på ryggen, står i jorden (spydlanding) eller hvis piloten flytter på modellen inden der er foretaget måling. * Der frigøres dele fra modellen fra start og til modellen ligger stille på jorden. * Modellen berører personer eller genstande, som kan have indflydelse på landingsforløbet. Man mister ligeledes retten til point i hele den flyvningen, hvis modellen lander udenfor den af stævneledelsen afsatte flyveplads. §5. Tidtagning Tidtagning starter når modellen udløses fra starttovet, og stopper når modellen første gang berører jorden. Tiden måles i hele sekunder. §6. Generelt Man kan kun deltage hvis man er medlem af RC- unionen. Modellen skal på højre vinge være forsynet med deltagerens RC nummer. Der må kun skiftes model, hvis den model man er startet med ikke længere er flyvedygtig. Ved konstant vind over 8 m/sek. aflyses konkurrencen. Der kan indgives protester mod gebyr på kr. 50,00. Protester skal være skriftlige, og kan indleveres til stævneledelsen op til 30 minutter efter konkurrencens afslutning, men før præmieoverrækkelsen. Gebyret tilbagebetales kun hvis protesten tages til følge. Ved strid angående fortolkning af regler, er SSG (Svæveflyvnings Styrings Gruppen) højeste instans. SSG skal kun behandle sager, der er skriftlig rapporteret, senest 15 dage efter konkurrencens afholdelse. Protester, stævnets afvikling, tvivls- og sikkerhedsspørgsmål, hører alene under stævneledelsens ansvarsområde.