Vedtægter - Stensletten

o Vis hensyn til andre brugere af Stensletten. o Af hensyn til dem der ønsker at flyve, uanset om det er på Herstedhøje eller Stensletten, skal det synligt markeres hvilken kanal man flyver på, det gøres bedst i bilens bag/siderude. Skriv også hvis du flyver 2.4 GHz så ingen bliver nervøse for kanal-konflikter. o Ligeledes bør man lige køre ind på højens eller på slettens parkeringspladser for at se om ens kanal er i brug, o er den det skal man kontakte piloten. o Opsæt altid starttorvet så der er 5 til 10 meter til bevoksning eller stier på sletten, så rytterne kan komme forbi uden at komme i karambolage med starttorvet. o Sørg altid for at markere hvor starttorvet er sat fast i jorden, det kan være med et flag eller anden form for synlig markering. o Når starttovet ikke er i brug må det ikke ligge ud over stierne. o Der må ikke køres bil ind på Stensletten o Der må ikke parkeres hverken cykler eller bil på Stensletten o Ved flyvning på Herstedhøje, skal der tages hensyn til de andre gæster. o Ryd op efter dig, også hvis din model er havareret. o Ved flyvning med elmodeller må der kun benyttes modeller som ikke støjer, af hensyn til de omkringboende. o Medlemskab af RC-uninonen (som forsikrer os) skal være i orden. o Under fodboldstævner må fodboldbanerne ikke overflyves i lav højde. o Start skal foretages med god afstand til banerne. o Vis hensyn til dyrene.