F3B - Kombi

F3B

Tekst: Regnar Petersen
Foto: Jo Grini&Esben Torp, Norge og Christoph Peter, Winterthur

F3B er en kombinationskonkurrence for svævefly. Opgaverne er varigheds-, distance- og hastighedsflyvning. Modellerne startes i spil med en linelængde på 200 meter. Modellerne må ikke udstyres med f.eks. variometre eller gyroer. Når en runde, der består af ovennævnte tre opgaver, er påbegyndt med én model, må der ikke skiftes til en anden. Heller ikke ved havari. Der må omstartes så ofte piloten ønsker, inden for den givne arbejdstid, men kun den sidste flyvning tæller. Hvis en runde har været afbrudt i mere end 30 minutter, f.eks. på grund af vejret, annulleres hele runden, og piloter der har fløjet skal flyve om.

Opgaverne


A: Varighedsflyvning. (Termik)

Der flyves i grupper hvis størrelse er afhængig, af antallet af deltagere. Ved VM var der 12 piloter i hver gruppe. Arbejdstiden er 12 minutter og opgaven er, at flyve så tæt som muligt på 10 minutter, og afslutte med en mærkelanding.

Landing inden for 1 meter af mærket giver 100 point og der fratrækkes 5 point pr. meter der landes længere væk. Landes der mere end 15 meter væk gives der ingen landingspoint. Landingspointene lægges til det antal sekunder som piloten har fløjet, altså er den maksimale score: 10 minutter a’ 60 sekunder = 600 point + 100 landingspoint, i alt 700 point. Hvis en pilot flyver mere end 600 sekunder tælles der baglæns. F.eks. giver 10 minutter og 5 sekunder en score på 595 sekunder. Flyvetiden starter når flyet slipper højstartslinen og stopper ved landingen.

B: Distanceflyvning

Denne flyves også i grupper. 6 piloter pr. gruppe ved dette VM. Opgaven er at flyve flest mulige ben i en bane på 150 meter. Arbejdstiden er 7 minutter, hvoraf højest 4 minutter kan bruges til at flyve ben. Banen er afmærket af to sigteapparater, der er bemandet med officials, som hver har ét fly at holde øje med. Når ”deres” fly passerer sigteapparatet, trykker de på en kontakt, der aktiverer et lyssignal som tegn på, at endnu et fløjet ben er registreret.

C: Hastighedsflyvning (Speed)

Samme bane som til opgave B, men kun én pilot i banen ad gangen. Opgaven er at flyve 4 ben på kortest mulig tid. Arbejdstiden er 4 minutter men opgaven skal være påbegyndt 60 sekunder efter flyet slipper højstartslinen. Ønsker piloten en omstart skal dette meddeles til konkurrencelederen inden der flyves ind i banen.

Speed flyves som én gruppe. Dog kan konkurrenceledelsen vælge at dele opgaven op i mindre grupper, hvis der er udsigt til at vejret vil afbryde flyvningen.

Pointberegning

Pointudregningen sker efter promillepointsystemet. Det betyder, at den som vinder en flyvning får 1.000 point. De efterfølgende får point i forhold til hvor meget mindre de har scoret.

Et nemt eksempel: En distanceflyvning, i en gruppe med 6 piloter, vindes med 20 ben. En vunden opgave udløser 1.000 point, hvert ben er altså 50 point værd. Flyver de andre piloter i gruppen f.eks. 19, 19, 17, 15 og 12 ben får de 950, 950, 850, 750 og 600 point.

Denne måde, at udregne point på gør, at vejrskift ikke påvirker pointgivningen, da alle piloter i samme gruppe jo har samme vejrmæssige betingelser.