Hi-Performance Svævefly

I den øvre ende af skalaen for modelsvæveflymodeller findes de attraktive og meget dyre F3J og F3B modeller.

Disse modeller har mange fællestræk.

De er :
Faktisk ligner de 2 typer meget hinanden, så her kommer en lille sektion om hver for at differentiere dem fra hinanden.

Spændvidden for disse modeller er typisk mellem 305 - 360 cm, som giver dem en fabelagtig aerodynamik i sideforholdet af vingen, men samtidigt heller ikke overstiger en grænse for materialernes brudstyrker når de belastes så hårdt i starterne.

F3J - Termik varighed

Klik på billedet for at se en spændende film om F3J (Tyske mesterskaber - tak til POF for link).

F3J er den konkurrence som lægger mest vægt på termikflyvningernes varighed.

Ved hver flyvning flyver flere piloter samtidig, og har derfor samme termikforhold at konkurrere under.

Flyvning foregår indenfor en arbejdstid på 10:00 min, og det gælder om at få længst mulig tid i luften. Derudover får man landingspoint afhængig af afstanden til en landingsspot.

Der bruges en standard linelængde på 150m, hvor 2 mand trækker modellen op ved løbestart. Disse hjælpere er oftest holdkammeraterne. Oftest er holdene på 4 mand. Under flyvningen hjælpes piloten af en ”spotter”, som holder styr på flyvetid og samtidig hjælper piloten med oplysninger om hvor de andre flyver og hvordan det går for dem.

Alternativt kan bruges spil med 150m til omløberen, men dette bruges sjældent ved større konkurrencer.

Scores normaliseres inden for gruppen, og den bedst placerede får 1000 point. På denne måde kan de forskellige flyvninger i løbet af konkurrencen sammenlignes uafhængigt af de givne termikforhold.

Oftest afsluttes en konkurrence med en finale, en fly-off, hvor de bedst placerede piloter flyver imod hinanden.

En god flyvning kan være f.eks. 9:50 min og landing indenfor 1-2m

Støbte modeller er glasfiber/kevlar/kulfiber er mest almindelig standard, men der ses også balsafly med kulfiberhovedbjælke.

For mere info om sporten og denne type modeller, er det hensigtsmæssigt at gå på en dedikeret site om emnet:
http://www.f3j.dk/

F3B - Kombi

F3B

Tekst: Regnar Petersen
Foto: Jo Grini&Esben Torp, Norge og Christoph Peter, Winterthur

F3B er en kombinationskonkurrence for svævefly. Opgaverne er varigheds-, distance- og hastighedsflyvning. Modellerne startes i spil med en linelængde på 200 meter. Modellerne må ikke udstyres med f.eks. variometre eller gyroer. Når en runde, der består af ovennævnte tre opgaver, er påbegyndt med én model, må der ikke skiftes til en anden. Heller ikke ved havari. Der må omstartes så ofte piloten ønsker, inden for den givne arbejdstid, men kun den sidste flyvning tæller. Hvis en runde har været afbrudt i mere end 30 minutter, f.eks. på grund af vejret, annulleres hele runden, og piloter der har fløjet skal flyve om.

Opgaverne


A: Varighedsflyvning. (Termik)

Der flyves i grupper hvis størrelse er afhængig, af antallet af deltagere. Ved VM var der 12 piloter i hver gruppe. Arbejdstiden er 12 minutter og opgaven er, at flyve så tæt som muligt på 10 minutter, og afslutte med en mærkelanding.

Landing inden for 1 meter af mærket giver 100 point og der fratrækkes 5 point pr. meter der landes længere væk. Landes der mere end 15 meter væk gives der ingen landingspoint. Landingspointene lægges til det antal sekunder som piloten har fløjet, altså er den maksimale score: 10 minutter a’ 60 sekunder = 600 point + 100 landingspoint, i alt 700 point. Hvis en pilot flyver mere end 600 sekunder tælles der baglæns. F.eks. giver 10 minutter og 5 sekunder en score på 595 sekunder. Flyvetiden starter når flyet slipper højstartslinen og stopper ved landingen.

B: Distanceflyvning

Denne flyves også i grupper. 6 piloter pr. gruppe ved dette VM. Opgaven er at flyve flest mulige ben i en bane på 150 meter. Arbejdstiden er 7 minutter, hvoraf højest 4 minutter kan bruges til at flyve ben. Banen er afmærket af to sigteapparater, der er bemandet med officials, som hver har ét fly at holde øje med. Når ”deres” fly passerer sigteapparatet, trykker de på en kontakt, der aktiverer et lyssignal som tegn på, at endnu et fløjet ben er registreret.

C: Hastighedsflyvning (Speed)

Samme bane som til opgave B, men kun én pilot i banen ad gangen. Opgaven er at flyve 4 ben på kortest mulig tid. Arbejdstiden er 4 minutter men opgaven skal være påbegyndt 60 sekunder efter flyet slipper højstartslinen. Ønsker piloten en omstart skal dette meddeles til konkurrencelederen inden der flyves ind i banen.

Speed flyves som én gruppe. Dog kan konkurrenceledelsen vælge at dele opgaven op i mindre grupper, hvis der er udsigt til at vejret vil afbryde flyvningen.

Pointberegning

Pointudregningen sker efter promillepointsystemet. Det betyder, at den som vinder en flyvning får 1.000 point. De efterfølgende får point i forhold til hvor meget mindre de har scoret.

Et nemt eksempel: En distanceflyvning, i en gruppe med 6 piloter, vindes med 20 ben. En vunden opgave udløser 1.000 point, hvert ben er altså 50 point værd. Flyver de andre piloter i gruppen f.eks. 19, 19, 17, 15 og 12 ben får de 950, 950, 850, 750 og 600 point.

Denne måde, at udregne point på gør, at vejrskift ikke påvirker pointgivningen, da alle piloter i samme gruppe jo har samme vejrmæssige betingelser.