2m

Miles - Moderne højtydende 2m konstruktion2m klassen er svæveflyvningen's enkleste klasse med modeller som er godmodige og enkle at trimme og flyve med. Modellerne har typisk polyhedral (kraftigt opadgående tipper), som er nødvendigt for at styre en model kun med højde- og sideror.

Dette gør på ingen måde disse modeller kedelige.

I hånden på en rutineret pilot, kan man deltage og placere sig i normale F3J konkurrencer, hvor man er oppe imod det ypperste i svævemodeller. Det gælder dog kun hvis vinden ikke er for kraftig. Ved blæsende forhold bliver en klassisk 2m model hurtigt for langsom og kan ikke flyve så godt imod vinden, som de dyrere modeller. Men i rolige forhold, er det fortrinlige modeller, som virkeligt kan konkurrere med langt dyrere grej.

Dr. Mark Drela's 2m Aegea - Klik på billedet for at gå til denne side2M konkurrencen blev startet af to SMSK medlemmer i 1988. Målet var at etablere en konkurrence der skulle være tilgængelig for alle, uanset alder og økonomi. Samtidig skulle de fleste modelflyvere kunne deltage, da reglerne var meget enkle. Der konkurreres om en vandrepokal, som klubben har fået sponseret. Den nye klasse blev hurtigt meget populær over hele landet.

Senere forsøgte vi at eksportere 2M konkurrencen til udlandet ved at lave en international postkonkurrence, men det blev desværre ikke den store succes. Senest har vi prøvet med en nordisk postkonkurrence, hvor alle piloter med en 2M svæveflyver fra Island, Norge, Sverige samt Finland og Danmark er inviteret til at deltage. Klubben har indstiftet en vandrepokal til den nordiske 2M konkurrence.

2m klassen har i den senere årrække haft en vigende interesse i forhold til de mere højtydende DLG svævere, som ejheller kræver komplicerede spil for at starte. Og denne vigende interesse har vi nu i klubben taget som et vink med en vognstang om at der ikke er interesse for flere stævner på højt niveau i 2m klassen. Derfor vil vi i fremtiden i klubben nok altid have en eller flere 2m modeller til rådighed for skoling af piloter, men ikke arrangere stævner i klassen.

Stævner vil vi istedet arrangere i de klasser, som viser mest aktivitet som f.eks. DLG/F3K, F3J.

2m Regler

§1. Modellen Modellens maksimale spændvidde må ikke overskride 2 meter projiceret. Modellen må kun være udstyret med 2 servoer, som kan anvendes frit efter pilotens ønske. Der må ikke modtages signaler fra modellen. Modellen skal overholde FAI's regler. §2. Start Starten skal foregår på det/de af stævneledelsen anviste starttove, som skal bestå af maksimum 30 meter gummi, 120 meter line + skærm og 30 cm. forfang. Det maksimale træk i starttovet må ikke overstige 6 kg. Startforsøg: Piloten har 2 minutter til start, fra det øjeblik modellen er klar til at blive kastet. Omstart gives kun hvis starttovet har været defekt, eller at stævneledelsen skønner, at man er generet i sit startforsøg, f.eks. linekryds, forbipasserende model etc. §3. Flyvning Der flyves 5 starter pr. runde eller mindre, hvis stævneledelsen skønner, at vejret eller stævnets afvikling betinger dette. De 5 starter pr. runde flyves i følgende rækkefølge: 3- 4- 5- 6- 7 minutter. Der gives 1 point pr. sekund. Når man er nået til den enkelte flyvnings maksimum, trækkes 1 point fra pr. sekund. Flyver man mere end 30 sekunder over maksimum, mister man retten til landingspoint. Flyver man mere end 60 sekunder over maksimum, mister man retten til point i hele den flyvning. §4. Landing Landing foregår på en 25 meter lang strip, og der gives point efter følgende skema (hvor afvigelse er i centimeter): Afvigelse Point Afvigelse Point 0 - 50 150 251 - 300 75 51 - 100 135 301 - 350 60 101 - 150 120 351 - 400 75 151 - 200 105 401 - 450 30 201 - 250 90 451 - 500 15 Der måles fra flyets næse til midten af landingsstrippen. Der kan lande flere modeller på samme strip samtidig. Landingen kendes ugyldig og tillægges værdien 0 hvis: * Modellen lander på ryggen, står i jorden (spydlanding) eller hvis piloten flytter på modellen inden der er foretaget måling. * Der frigøres dele fra modellen fra start og til modellen ligger stille på jorden. * Modellen berører personer eller genstande, som kan have indflydelse på landingsforløbet. Man mister ligeledes retten til point i hele den flyvningen, hvis modellen lander udenfor den af stævneledelsen afsatte flyveplads. §5. Tidtagning Tidtagning starter når modellen udløses fra starttovet, og stopper når modellen første gang berører jorden. Tiden måles i hele sekunder. §6. Generelt Man kan kun deltage hvis man er medlem af RC- unionen. Modellen skal på højre vinge være forsynet med deltagerens RC nummer. Der må kun skiftes model, hvis den model man er startet med ikke længere er flyvedygtig. Ved konstant vind over 8 m/sek. aflyses konkurrencen. Der kan indgives protester mod gebyr på kr. 50,00. Protester skal være skriftlige, og kan indleveres til stævneledelsen op til 30 minutter efter konkurrencens afslutning, men før præmieoverrækkelsen. Gebyret tilbagebetales kun hvis protesten tages til følge. Ved strid angående fortolkning af regler, er SSG (Svæveflyvnings Styrings Gruppen) højeste instans. SSG skal kun behandle sager, der er skriftlig rapporteret, senest 15 dage efter konkurrencens afholdelse. Protester, stævnets afvikling, tvivls- og sikkerhedsspørgsmål, hører alene under stævneledelsens ansvarsområde.