Flyvepladser

Locations

Skovlunde Gml. Flyveplads/Markedspladsen i Ballerup
Denmark
55° 43' 5.5776" N, 12° 22' 56.2008" E
Stensletten, Herstedvester, albertslund
Denmark
55° 41' 22.5924" N, 12° 22' 27.93" E

Da vi ønsker at alle modelflyvere med svævemodeller skal kunne bruge vore 2 pladsers som rc-modelflyveplads har S.M.S.K. udarbejdet et lille regelsæt for hver flyveplads som er godkendt af lodsejerne henholdsvis Ballerup Kommune&Skov- og Naturstyrelse, Østsjælland.

Vi håber naturligvis at alle der benytter pladserne til flyvning vil respektere disse regler, idet vi ellers helt kan blive bortvist og miste tilladelsen på disse pladser. Vi har fløjet på Stensletten siden 1975, men idet den i sommermånederne bliver rimeligt tilgroet og ikke kan bruges med vores højstart og elspil, fik vi ligeledes tilladelse til at bruge Skovlunde Gml. Flyveplads fra 2008.

Her finder du os

På kortet nedenfor ser du vore 2 pladser (lad musemarkøren hvile på markøren for at se navnet på pladsen). Hvis du har en GPS kan du taste vore koordinater direkte ind i den og lade den finde pladsen.

Velkommen hos SMSK.

Du zoomer ind på kortet ved at doppeltklikke med musen (med en scroll-mus kan du både zoome ind og ud). Du kan også 'trække' kortet rundt med musen.

Vedtægter - Stensletten

o Vis hensyn til andre brugere af Stensletten. o Af hensyn til dem der ønsker at flyve, uanset om det er på Herstedhøje eller Stensletten, skal det synligt markeres hvilken kanal man flyver på, det gøres bedst i bilens bag/siderude. Skriv også hvis du flyver 2.4 GHz så ingen bliver nervøse for kanal-konflikter. o Ligeledes bør man lige køre ind på højens eller på slettens parkeringspladser for at se om ens kanal er i brug, o er den det skal man kontakte piloten. o Opsæt altid starttorvet så der er 5 til 10 meter til bevoksning eller stier på sletten, så rytterne kan komme forbi uden at komme i karambolage med starttorvet. o Sørg altid for at markere hvor starttorvet er sat fast i jorden, det kan være med et flag eller anden form for synlig markering. o Når starttovet ikke er i brug må det ikke ligge ud over stierne. o Der må ikke køres bil ind på Stensletten o Der må ikke parkeres hverken cykler eller bil på Stensletten o Ved flyvning på Herstedhøje, skal der tages hensyn til de andre gæster. o Ryd op efter dig, også hvis din model er havareret. o Ved flyvning med elmodeller må der kun benyttes modeller som ikke støjer, af hensyn til de omkringboende. o Medlemskab af RC-uninonen (som forsikrer os) skal være i orden. o Under fodboldstævner må fodboldbanerne ikke overflyves i lav højde. o Start skal foretages med god afstand til banerne. o Vis hensyn til dyrene.

Vedtægter - Skovlunde Gml. Flyveplads

Der er her tale om Markedspladsen i Ballerup. Betingelser i forbindelse med lån af areal: • At arealet efterlades rengjort, som det forefindes, og at eventuelle skader udbedres af kommunen for jeres regning. • At der ikke køres med biler i området. Parkering skal ske på befæstede arealer indrettet dertil. • At der bruges løbeliner, gummitov eller elspil til optræk. Liner må ikke genere øvrig færdsel i området. • At der ikke flyves med motoriserede (el/eksplosion/jet) fly. Tilladelsen gives udelukkende til modelsvævefly. • At der ikke flyves i lav højde over beboelses områder herunder også nyttehaver ol. • At aktiviteten ikke er til fare eller gene for andre brugere, der færdes på arealet. • At der ved større arrangementer, mere end 10 ”piloter”, søges særskilt tilladelse.